panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

Phật Di Lặc

Mã: DLH-YA914 - 56x51

Đặt hàng

DLH-YA914 - Phật Di Lặc

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 56x51

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Ngôi nhà thơ mộng, đàn thiên nga.

Mã: DLH-YA913 - 83x58

Đặt hàng

DLH-YA913 - Ngôi nhà thơ mộng, đàn thiên nga.

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 83x58

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đôi chim công gặp nhau mùa hoa nở

Mã: DLH-YA912 - 56x57

Đặt hàng

DLH-YA912 - Đôi chim công gặp nhau mùa hoa nở

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 56x57

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Tam Thế Phật

Mã: DLH-YA916 - 73x83

Đặt hàng

DLH-YA916 - Tam Thế Phật

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 73x83

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Tam Thế Phật

Mã: DLH-YA915 - 94x73

Đặt hàng

DLH-YA915 - Tam Thế Phật

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 94x73

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đôi chim công gặp nhau mùa hoa nở

Mã: DLH-YA917 - 92x44

Đặt hàng

DLH-YA917 - Đôi chim công gặp nhau mùa hoa nở

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 92x44

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đôi chim công gặp nhau mùa hoa nở

Mã: DLH-YA921 - 56×57

Đặt hàng

DLH-YA921 - Đôi chim công gặp nhau mùa hoa nở

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 56×57

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Sơn Trà

Mã: DLH-YA920 - 37x48

Đặt hàng

DLH-YA920 - Sơn Trà

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 37x48

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đôi chim công gặp nhau mùa hoa nở

Mã: DLH-YA919 - 56×57

Đặt hàng

DLH-YA919 - Đôi chim công gặp nhau mùa hoa nở

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 56×57

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Kỷ niệm hoa hồng (4 bức)

Mã: DLH-YA918 - 35x24

Đặt hàng

DLH-YA918 - Kỷ niệm hoa hồng (4 bức)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 35x24

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bách niên giai lão

Mã: DLH-YA923 - 138×73

Đặt hàng

DLH-YA923 - Bách niên giai lão

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 138×73

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Mã đáo thành công

Mã: DLH-YA922 - 185×70

Đặt hàng

DLH-YA922 - Mã đáo thành công

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 185×70

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa Sen bên Trăng

Mã: DLH-YA949 - 47×48

Đặt hàng

DLH-YA949 - Hoa Sen bên Trăng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 47×48

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa

Mã: DLH-YA950 - 36×83

Đặt hàng

DLH-YA950 - Hai con ngựa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 36×83

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa

Mã: DLH-YA953 - 36×83

Đặt hàng

DLH-YA953 - Hai con ngựa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 36×83

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa

Mã: DLH-YA952 - 36×83

Đặt hàng

DLH-YA952 - Hai con ngựa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 36×83

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA954

Mã: DLH-YA954 - 36×85

Đặt hàng

DLH-YA954 - DLH-YA954

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 36×85

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA955

Mã: DLH-YA955 - 36×85

Đặt hàng

DLH-YA955 - DLH-YA955

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 36×85

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA957

Mã: DLH-YA957 - 36×85

Đặt hàng

DLH-YA957 - DLH-YA957

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 36×85

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cành hoa đào nở

Mã: DLH-YA958 - 76×48

Đặt hàng

DLH-YA958 - Cành hoa đào nở

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 76×48

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa se vàng (Hai con thiên nga) (3D)

Mã: DLH-YA959 - 138×70

Đặt hàng

DLH-YA959 - Hoa se vàng (Hai con thiên nga) (3D)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 138×70

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bộ cá chép Tứ Quý (4in1)

Mã: DLH-YA960 - 35x70x4

Đặt hàng

DLH-YA960 - Bộ cá chép Tứ Quý (4in1)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 35x70x4

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Quan Thế Âm Bồ Tác

Mã: DLH-YA963 - 38×53

Đặt hàng

DLH-YA963 - Quan Thế Âm Bồ Tác

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 38×53

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bình Hoa Kiểu Châu Âu

Mã: DLH-YA962 - 51×41

Đặt hàng

DLH-YA962 - Bình Hoa Kiểu Châu Âu

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 51×41

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bộ Tứ Quý (4 in 1)

Mã: DLH-YA961 - 36×70×4

Đặt hàng

DLH-YA961 - Bộ Tứ Quý (4 in 1)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 36×70×4

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Quan Thế Âm Bồ Tác

Mã: DLH-YA964 - 48×64

Đặt hàng

DLH-YA964 - Quan Thế Âm Bồ Tác

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 48×64

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA965

Mã: DLH-YA965 - 165×73

Đặt hàng

DLH-YA965 - DLH-YA965

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 165×73

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

« Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Next »

Thống kê

Lượt truy cập:488
User online:1