panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

Hoa Sen bên Trăng

Mã: DLH-YA949 - 47×48

Đặt hàng

DLH-YA949 - Hoa Sen bên Trăng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 47×48

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa

Mã: DLH-YA950 - 36×83

Đặt hàng

DLH-YA950 - Hai con ngựa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 36×83

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa

Mã: DLH-YA953 - 36×83

Đặt hàng

DLH-YA953 - Hai con ngựa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 36×83

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa

Mã: DLH-YA952 - 36×83

Đặt hàng

DLH-YA952 - Hai con ngựa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 36×83

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA954

Mã: DLH-YA954 - 36×85

Đặt hàng

DLH-YA954 - DLH-YA954

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 36×85

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA955

Mã: DLH-YA955 - 36×85

Đặt hàng

DLH-YA955 - DLH-YA955

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 36×85

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA957

Mã: DLH-YA957 - 36×85

Đặt hàng

DLH-YA957 - DLH-YA957

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 36×85

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cành hoa đào nở

Mã: DLH-YA958 - 76×48

Đặt hàng

DLH-YA958 - Cành hoa đào nở

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 76×48

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa se vàng (Hai con thiên nga) (3D)

Mã: DLH-YA959 - 138×70

Đặt hàng

DLH-YA959 - Hoa se vàng (Hai con thiên nga) (3D)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 138×70

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bộ cá chép Tứ Quý (4in1)

Mã: DLH-YA960 - 35x70x4

Đặt hàng

DLH-YA960 - Bộ cá chép Tứ Quý (4in1)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 35x70x4

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Quan Thế Âm Bồ Tác

Mã: DLH-YA963 - 38×53

Đặt hàng

DLH-YA963 - Quan Thế Âm Bồ Tác

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 38×53

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bình Hoa Kiểu Châu Âu

Mã: DLH-YA962 - 51×41

Đặt hàng

DLH-YA962 - Bình Hoa Kiểu Châu Âu

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 51×41

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bộ Tứ Quý (4 in 1)

Mã: DLH-YA961 - 36×70×4

Đặt hàng

DLH-YA961 - Bộ Tứ Quý (4 in 1)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 36×70×4

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Quan Thế Âm Bồ Tác

Mã: DLH-YA964 - 48×64

Đặt hàng

DLH-YA964 - Quan Thế Âm Bồ Tác

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 48×64

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA965

Mã: DLH-YA965 - 165×73

Đặt hàng

DLH-YA965 - DLH-YA965

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 165×73

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Quan Thế Âm Bồ Tác

Mã: DLH-YA968 - 50x73

Đặt hàng

DLH-YA968 - Quan Thế Âm Bồ Tác

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 50x73

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

DLH-YA966

Mã: DLH-YA966 - 183×77

Đặt hàng

DLH-YA966 - DLH-YA966

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 183×77

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa trắng

Mã: DLH-YA967 - 61×55

Đặt hàng

DLH-YA967 - Hai con ngựa trắng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 61×55

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Quan Thế Âm Bồ Tác

Mã: DLH-YA969 - 58×74

Đặt hàng

DLH-YA969 - Quan Thế Âm Bồ Tác

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 58×74

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Quan Thế Âm (Nghìn mắt nghìn tay)

Mã: DLH-YA970 - 113*166

Đặt hàng

DLH-YA970 - Quan Thế Âm (Nghìn mắt nghìn tay)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 113*166

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa trắng một sừng

Mã: DLH-YA971 - 75×50

Đặt hàng

DLH-YA971 - Hai con ngựa trắng một sừng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 75×50

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa Tulip đỏ

Mã: DLH-YA975 - 46×46

Đặt hàng

DLH-YA975 - Hoa Tulip đỏ

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 46×46

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Ngựa trắng một sừng

Mã: DLH-YA974 - 58×56

Đặt hàng

DLH-YA974 - Ngựa trắng một sừng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 58×56

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa trắng một sừng

Mã: DLH-YA973 - 56x56

Đặt hàng

DLH-YA973 - Hai con ngựa trắng một sừng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 56x56

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai con ngựa trắng một sừng

Mã: DLH-YA972 - 58×58

Đặt hàng

DLH-YA972 - Hai con ngựa trắng một sừng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 58×58

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Chúa Giê-su (Jesus)

Mã: DLH-YA977 - 49×66

Đặt hàng

DLH-YA977 - Chúa Giê-su (Jesus)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 49×66

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đạt Ma Sư Tổ

Mã: DLH-YA976 - 50×97

Đặt hàng

DLH-YA976 - Đạt Ma Sư Tổ

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 50×97

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

« Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Next »

Thống kê

Lượt truy cập:259
User online:3