panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

Gia đình thánh gia (đèn)

Mã: TP-2 -

Đặt hàng

TP-2 - Gia đình thánh gia (đèn)

Hãng sản xuất: Sen Việt

Thể loại: Thành phẩm

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Phật bà quan âm ngồi có đèn

Mã: TP-1B -

Đặt hàng

TP-1B - Phật bà quan âm ngồi có đèn

Hãng sản xuất: Sen Việt

Thể loại: Thành phẩm

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Phật bà quan âm ngồi có đèn

Mã: TP-1a -

Đặt hàng

TP-1a - Phật bà quan âm ngồi có đèn

Hãng sản xuất: Sen Việt

Thể loại: Thành phẩm

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai chú mèo

Mã: DLH-Y8005 - 41x41 cm

Đặt hàng

DLH-Y8005 - Hai chú mèo

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 41x41 cm

94.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Vòng hoa

Mã: DLH-Y8014 -

Đặt hàng

DLH-Y8014 - Vòng hoa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước:

75.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Chuồn chuồn

Mã: DLH-Y8001 -

Đặt hàng

DLH-Y8001 - Chuồn chuồn

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước:

72.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Chú gấu tinh nghịch

Mã: DLH-Y8003 - 31x31

Đặt hàng

DLH-Y8003 - Chú gấu tinh nghịch

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 31x31

65.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Giỏ hoa

Mã: DLH-Y8019 - 45x58

Đặt hàng

DLH-Y8019 - Giỏ hoa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 45x58

110.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa hồng

Mã: DLH-Y8017 -

Đặt hàng

DLH-Y8017 - Hoa hồng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước:

78.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cỏ ba lá

Mã: DLH-Y8084 - 42x42 cm

Đặt hàng

DLH-Y8084 - Cỏ ba lá

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 42x42 cm

72.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Giỏ hoa

Mã: DLH-Y8107 - 46x59 cm

Đặt hàng

DLH-Y8107 - Giỏ hoa

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 46x59 cm

110.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Tình yêu diệu kỳ

Mã: DLH-Y8104 - 39x39 cm

Đặt hàng

DLH-Y8104 - Tình yêu diệu kỳ

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 39x39 cm

72.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Chú gấu

Mã: DLH-Y8086 - 42x42 cm

Đặt hàng

DLH-Y8086 - Chú gấu

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 42x42 cm

85.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa hồng tím

Mã: DLH-Y8110 - 51x56 cm

Đặt hàng

DLH-Y8110 - Hoa hồng tím

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 51x56 cm

95.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Yêu nhau trọn đời

Mã: DLH-Y8119 -

Đặt hàng

DLH-Y8119 - Yêu nhau trọn đời

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước:

132.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Tình yêu ngọt ngào

Mã: DLH-Y8116 - 110x44 cm

Đặt hàng

DLH-Y8116 - Tình yêu ngọt ngào

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 110x44 cm

130.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Mình yêu nhau đi

Mã: DLH-Y8115 - 55x55 cm

Đặt hàng

DLH-Y8115 - Mình yêu nhau đi

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 55x55 cm

105.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

I love you

Mã: DLH-Y8147 - 56x42 cm

Đặt hàng

DLH-Y8147 - I love you

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 56x42 cm

94.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Tuplip

Mã: DLH-Y8139 - 129x52 cm

Đặt hàng

DLH-Y8139 - Tuplip

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 129x52 cm

230.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai trái cam

Mã: DLH-Y8162 - 38x38 cm

Đặt hàng

DLH-Y8162 - Hai trái cam

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 38x38 cm

68.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai chú thỏ con

Mã: DLH-Y8161 - 44x44

Đặt hàng

DLH-Y8161 - Hai chú thỏ con

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 44x44

90.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Love

Mã: DLH-Y8165 - 66x49 cm

Đặt hàng

DLH-Y8165 - Love

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 66x49 cm

110.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hổ núi

Mã: DLH-YD201 - 93x52 cm

Đặt hàng

DLH-YD201 - Hổ núi

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 93x52 cm

200.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hai chú chó con

Mã: DLH-YD002 - 45x32 cm

Đặt hàng

DLH-YD002 - Hai chú chó con

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 45x32 cm

65.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Thơi gian yên tĩnh

Mã: DLH-Y8167 - 62x47 cm

Đặt hàng

DLH-Y8167 - Thơi gian yên tĩnh

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 62x47 cm

110.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Vần điệu hương thơm

Mã: DLH-Y8166 - 132x53 cm

Đặt hàng

DLH-Y8166 - Vần điệu hương thơm

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 132x53 cm

300.0

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đồng hồ

Mã: DLH-A556 - 45x45

Đặt hàng

DLH-A556 - Đồng hồ

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Đồng hồ

Kích thước: 45x45

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

« Back1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Next »

Thống kê

Lượt truy cập:11
User online:1