panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

Rừng hoa khoe sắc

Mã: DLH-H278 - 92x67

Đặt hàng

DLH-H278 - Rừng hoa khoe sắc

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 92x67

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Chúc mừng tình yêu

Mã: DLH-H269 -

Đặt hàng

DLH-H269 - Chúc mừng tình yêu

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tình yêu

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Non nước hữu tình

Mã: DLH-F332 - 170x85 cm

Đặt hàng

DLH-F332 - Non nước hữu tình

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 170x85 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Thìn (12 con giáp)

Mã: DLH-D251 - 23x35 cm

Đặt hàng

DLH-D251 - Thìn (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Mùi (12 con giáp)

Mã: DLH-D252 - 23x35 cm

Đặt hàng

DLH-D252 - Mùi (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Thân (12 con giáp)

Mã: DLH-D253 - 23x35 cm

Đặt hàng

DLH-D253 - Thân (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Phu thê viên mãn

Mã: DLH-D259 - 112x93 cm

Đặt hàng

DLH-D259 - Phu thê viên mãn

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 112x93 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Tuất (12 con giáp)

Mã: DLH-D255 - 23x35 cm

Đặt hàng

DLH-D255 - Tuất (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Dậu (12 con giap)

Mã: DLH-D254 - 23x35

Đặt hàng

DLH-D254 - Dậu (12 con giap)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hợi (12 con giáp)

Mã: DLH-D256 - 23x35

Đặt hàng

DLH-D256 - Hợi (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Năm chú cún con

Mã: DLH-D257 - 118x45

Đặt hàng

DLH-D257 - Năm chú cún con

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 118x45

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Chúa tể sơn lâm

Mã: DLH-D258 - 93x52

Đặt hàng

DLH-D258 - Chúa tể sơn lâm

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 93x52

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hàng cây lá vàng

Mã: DLH-F318 - 152x72

Đặt hàng

DLH-F318 - Hàng cây lá vàng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 152x72

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa hồng sơn

Mã: DLH-A390 - 87x53 cm

Đặt hàng

DLH-A390 - Hoa hồng sơn

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 87x53 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa khoe sắc

Mã: DLH-A690 - 64x50 cm

Đặt hàng

DLH-A690 - Hoa khoe sắc

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 64x50 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa khoe sắc

Mã: DLH-A688 - 60x65 cm

Đặt hàng

DLH-A688 - Hoa khoe sắc

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 60x65 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cô gái Tianyuan Yu

Mã: DLH-R283 - 75x92 cm

Đặt hàng

DLH-R283 - Cô gái Tianyuan Yu

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Mẫu người

Kích thước: 75x92 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Fruit kiss love

Mã: DLH-A382 - 43x40 cm

Đặt hàng

DLH-A382 - Fruit kiss love

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 43x40 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Thế giới đầy màu sắc

Mã: DLH-A353 - 66X80 cm

Đặt hàng

DLH-A353 - Thế giới đầy màu sắc

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 66X80 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đức mẹ Maria

Mã: 128270 - 40x75 cm

Đặt hàng

128270 - Đức mẹ Maria

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 40x75 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Thích ca mâu ni

Mã: JG012 - 90x117 cm

Đặt hàng

JG012 - Thích ca mâu ni

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 90x117 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đức phật

Mã: MR0142 - 44x65 cm

Đặt hàng

MR0142 - Đức phật

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Tôn giáo

Kích thước: 44x65 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Giàu sang phú quý

Mã: H070 - 48x135 cm

Đặt hàng

H070 - Giàu sang phú quý

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 48x135 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Rừng lá vàng

Mã: F063 -

Đặt hàng

F063 - Rừng lá vàng

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hạnh phúc

Mã: S305 -

Đặt hàng

S305 - Hạnh phúc

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Gối

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Ngôi nhà mùa xuân

Mã: JF021 - 55x44 cm

Đặt hàng

JF021 - Ngôi nhà mùa xuân

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 55x44 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cô bé mắt tròn xoe

Mã: K058 -

Đặt hàng

K058 - Cô bé mắt tròn xoe

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Baby

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

« Back6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Next »

Thống kê

Lượt truy cập:39
User online:1