panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

Lan (bộ tứ quý)

Mã: DLH-H339 - 56x53 cm

Đặt hàng

DLH-H339 - Lan (bộ tứ quý)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 56x53 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đào (bộ tứ quý)

Mã: DLH-H338 - 56x52 cm

Đặt hàng

DLH-H338 - Đào (bộ tứ quý)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 56x52 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cúc (bộ tứ quý)

Mã: DLH-H341 - 58x56 cm

Đặt hàng

DLH-H341 - Cúc (bộ tứ quý)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 58x56 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Trúc (bộ tứ quý)

Mã: DLH-H340 - 53x58 cm

Đặt hàng

DLH-H340 - Trúc (bộ tứ quý)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 53x58 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hương vị

Mã: DLH-H371 - 53x72 cm

Đặt hàng

DLH-H371 - Hương vị

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tinh vat

Kích thước: 53x72 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Non nước hữu tình

Mã: DLH-F329 - 225x70 cm

Đặt hàng

DLH-F329 - Non nước hữu tình

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 225x70 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Non nước hữu tình

Mã: DLH-F328 - 140x88 cm

Đặt hàng

DLH-F328 - Non nước hữu tình

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 140x88 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bức tranh thiên nhiên

Mã: DLH-F327 - 147x77 cm

Đặt hàng

DLH-F327 - Bức tranh thiên nhiên

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 147x77 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Non nước hữu tình

Mã: DLH-F322 - 170x85 cm

Đặt hàng

DLH-F322 - Non nước hữu tình

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 170x85 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Rừng lá đỏ

Mã: DLH-F321 - 150x72 cm

Đặt hàng

DLH-F321 - Rừng lá đỏ

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 150x72 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Non nước hữu tình

Mã: DLH-F320 - 145x75 cm

Đặt hàng

DLH-F320 - Non nước hữu tình

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 145x75 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Non nước hữu tình

Mã: DLH-F331 - 250x96 cm

Đặt hàng

DLH-F331 - Non nước hữu tình

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 250x96 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Rừng hoa khoe sắc

Mã: DLH-H278 - 92x67

Đặt hàng

DLH-H278 - Rừng hoa khoe sắc

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 92x67

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Chúc mừng tình yêu

Mã: DLH-H269 -

Đặt hàng

DLH-H269 - Chúc mừng tình yêu

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Tình yêu

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Non nước hữu tình

Mã: DLH-F332 - 170x85 cm

Đặt hàng

DLH-F332 - Non nước hữu tình

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 170x85 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Thìn (12 con giáp)

Mã: DLH-D251 - 23x35 cm

Đặt hàng

DLH-D251 - Thìn (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Mùi (12 con giáp)

Mã: DLH-D252 - 23x35 cm

Đặt hàng

DLH-D252 - Mùi (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Thân (12 con giáp)

Mã: DLH-D253 - 23x35 cm

Đặt hàng

DLH-D253 - Thân (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Phu thê viên mãn

Mã: DLH-D259 - 112x93 cm

Đặt hàng

DLH-D259 - Phu thê viên mãn

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 112x93 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Tuất (12 con giáp)

Mã: DLH-D255 - 23x35 cm

Đặt hàng

DLH-D255 - Tuất (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Dậu (12 con giap)

Mã: DLH-D254 - 23x35

Đặt hàng

DLH-D254 - Dậu (12 con giap)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hợi (12 con giáp)

Mã: DLH-D256 - 23x35

Đặt hàng

DLH-D256 - Hợi (12 con giáp)

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: 12 Con giáp

Kích thước: 23x35

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Năm chú cún con

Mã: DLH-D257 - 118x45

Đặt hàng

DLH-D257 - Năm chú cún con

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 118x45

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Chúa tể sơn lâm

Mã: DLH-D258 - 93x52

Đặt hàng

DLH-D258 - Chúa tể sơn lâm

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Động vật

Kích thước: 93x52

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hàng cây lá vàng

Mã: DLH-F318 - 152x72

Đặt hàng

DLH-F318 - Hàng cây lá vàng

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 152x72

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa hồng sơn

Mã: DLH-A390 - 87x53 cm

Đặt hàng

DLH-A390 - Hoa hồng sơn

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 87x53 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa khoe sắc

Mã: DLH-A690 - 64x50 cm

Đặt hàng

DLH-A690 - Hoa khoe sắc

Hãng sản xuất: DieLianHua

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 64x50 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

« Back6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Next »

Thống kê

Lượt truy cập:74
User online:1