panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

Đào

Mã: H063 - 41x195 cm

Đặt hàng

H063 - Đào

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 41x195 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Lan

Mã: H064 - 41x95 cm

Đặt hàng

H064 - Lan

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 41x95 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Trúc

Mã: H065 - 41x101 cm

Đặt hàng

H065 - Trúc

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 41x101 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cúc

Mã: H066 - 40x96 cm

Đặt hàng

H066 - Cúc

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 40x96 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Lan

Mã: H068 - 48x135 cm

Đặt hàng

H068 - Lan

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 48x135 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cành đào

Mã: H069 - 48x135 cm

Đặt hàng

H069 - Cành đào

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 48x135 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bó hoa hồng đỏ thắm

Mã: H100 - 37x69 cm

Đặt hàng

H100 - Bó hoa hồng đỏ thắm

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 37x69 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Lyly trắng

Mã: H130 -

Đặt hàng

H130 - Lyly trắng

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đào (bộ 4 bức)

Mã: H193 - 25x52

Đặt hàng

H193 - Đào (bộ 4 bức)

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 25x52

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Lan (bộ 4 bức)

Mã: H194 - 25x52

Đặt hàng

H194 - Lan (bộ 4 bức)

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 25x52

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cúc (bộ 4 bức)

Mã: H196 - 24x50 cm

Đặt hàng

H196 - Cúc (bộ 4 bức)

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 24x50 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cành đào

Mã: H200 - 154x81 cm

Đặt hàng

H200 - Cành đào

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 154x81 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Vườn hồng

Mã: H206 - 69x45 cm

Đặt hàng

H206 - Vườn hồng

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 69x45 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Đào Trúc Tùng

Mã: H221 - 108x58 cm

Đặt hàng

H221 - Đào Trúc Tùng

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 108x58 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa khoe sắc

Mã: H240 - 68x56 cm

Đặt hàng

H240 - Hoa khoe sắc

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 68x56 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Bình hoa hồng

Mã: H250 - 60x54 cm

Đặt hàng

H250 - Bình hoa hồng

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 60x54 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa sen

Mã: H335 -

Đặt hàng

H335 - Hoa sen

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cành đào

Mã: H322 -

Đặt hàng

H322 - Cành đào

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Lọ hoa hồng

Mã: H319 - 54x67 cm

Đặt hàng

H319 - Lọ hoa hồng

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 54x67 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cành đào

Mã: H314 - 95x47 cm

Đặt hàng

H314 - Cành đào

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 95x47 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Cành đào

Mã: JH004 - 79x43 cm

Đặt hàng

JH004 - Cành đào

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 79x43 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Hoa khoe sắc

Mã: JH107 - 59x51 cm

Đặt hàng

JH107 - Hoa khoe sắc

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Hoa cỏ

Kích thước: 59x51 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Tình yêu ấu trĩ

Mã: S310 -

Đặt hàng

S310 - Tình yêu ấu trĩ

Hãng sản xuất: Candy

Thể loại: Gối

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Baby Love

Mã: S306 -

Đặt hàng

S306 - Baby Love

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Gối

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Điệp khúc mùa thu

Mã: F019 - 68x48 cm

Đặt hàng

F019 - Điệp khúc mùa thu

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 68x48 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Rừng lá đỏ

Mã: F037 - 40x75 cm

Đặt hàng

F037 - Rừng lá đỏ

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước: 40x75 cm

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

Khe suối ngang rừng

Mã: F067 -

Đặt hàng

F067 - Khe suối ngang rừng

Hãng sản xuất: Pinkoo

Thể loại: Phong cảnh

Kích thước:

Call

Sen Việt - Tranh thêu chữ thập

panh81@yahoo.com - 08.38993121 -093 838 6196 (Phương Anh) - 0933 158 185 (Minh Thắng)

201/108 Nguyễn Xí P.26 Q.Bình Thạnh Tp.HCM

« Back6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Next »

Thống kê

Lượt truy cập:8
User online:1